Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Jällunden, 632375 135738 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-22 Stoppdatum 2017-11-22
Mängd (ton): 81,52 Kostnad totalt: 90811
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: