Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KK.06, 13VÅTM98000Kroksj06 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-04-08 Stoppdatum 2017-04-08
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 6256
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: