Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.34, 13VÅTM99000Bölarp34 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-04-05 Stoppdatum 2017-04-05
Mängd (ton): 7,04 Kostnad totalt: 11698
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: