Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.sva.30, 13VÅTM99000Svarta30 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-26 Stoppdatum 2017-10-26
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 4963
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: