Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LN.02, 13VÅTM98000Lill/Grön02 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-04-06 Stoppdatum 2017-04-06
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3390
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: