Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LN.14, 13VÅTM98000Lill/Grön14 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-04-06 Stoppdatum 2017-04-06
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 8309
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: