Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LN.44, 13VÅTM98000Lill/Grön44 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-04-06 Stoppdatum 2017-04-06
Mängd (ton): 6,02 Kostnad totalt: 10004
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: