Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Oxhultasjön, 625909 134297 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-24 Stoppdatum 2017-10-24
Mängd (ton): 12,24 Kostnad totalt: 20320
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: