Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sibbasjön, 627483 134271 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-24 Stoppdatum 2017-10-24
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 10262
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: