Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: UB.05, 13VÅTM105000Ulva05 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-04 Stoppdatum 2017-11-04
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 3251
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: