Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Håkantorpet, 12SkrVilKO01 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-01-01 Stoppdatum 2017-12-31
Mängd (ton): 68,23 Kostnad totalt: 39700
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: