Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Udryen, 12SkrVilMO03 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-12-22 Stoppdatum 2017-12-22
Mängd (ton): 3,80 Kostnad totalt: 6700
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: