Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Biskopsgården, 12HelBivKO01 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-01-01 Stoppdatum 2017-12-31
Mängd (ton): 528,83 Kostnad totalt: 295618
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: