Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403gravab256vm , 2403gravab256vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-17 Stoppdatum 2017-09-17
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 2099
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: