Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: INNER-BJÄNNSJÖN , 708824-166421 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-19 Stoppdatum 2017-09-19
Mängd (ton): 3,18 Kostnad totalt: 5199
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: