Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ORRATJÄRNARNA , 710089-165703 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-17 Stoppdatum 2017-09-17
Mängd (ton): 1,59 Kostnad totalt: 2600
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: