Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VITTJÄRNEN , 711299-165522 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-16 Stoppdatum 2017-09-16
Mängd (ton): 7,95 Kostnad totalt: 12998
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: