Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401präst057vm , 2401präst057vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-24 Stoppdatum 2017-09-24
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 2132
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: