Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401tvärå019vm , 2401tvärå019vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-22 Stoppdatum 2017-09-22
Mängd (ton): 4,98 Kostnad totalt: 10662
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: