Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HARKVATTNET , 707165-167082 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-20 Stoppdatum 2017-09-20
Mängd (ton): 5,51 Kostnad totalt: 9288
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: