Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KATTISTRÄSKET , 719778-166599 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-03 Stoppdatum 2017-10-03
Mängd (ton): 40,28 Kostnad totalt: 72222
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: