Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-ABBORRTJÄRNEN , 714110-173704 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-05 Stoppdatum 2017-10-05
Mängd (ton): 1,49 Kostnad totalt: 3345
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: