Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMSJÖN , 714175-175167 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-05 Stoppdatum 2017-10-05
Mängd (ton): 5,30 Kostnad totalt: 9503
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: