Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482hund007vm , 2482hund007vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-04 Stoppdatum 2017-10-04
Mängd (ton): 11,95 Kostnad totalt: 27860
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: