Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb004vm , 2482malb004vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-09 Stoppdatum 2017-10-09
Mängd (ton): 7,96 Kostnad totalt: 18573
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: