Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb006vm , 2482malb006vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-09 Stoppdatum 2017-10-09
Mängd (ton): 8,26 Kostnad totalt: 19270
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: