Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb037vm , 2482malb037vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-09 Stoppdatum 2017-10-09
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 9287
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: