Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482tvär048vm , 2482tvär048vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-10 Stoppdatum 2017-10-10
Mängd (ton): 1,89 Kostnad totalt: 4411
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: