Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRNTJÄRNEN , 722633-174519 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-08 Stoppdatum 2017-10-08
Mängd (ton): 3,18 Kostnad totalt: 5702
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: