Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MELLAN SMÅVATTNET , 722064-173362 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-10 Stoppdatum 2017-10-10
Mängd (ton): 2,12 Kostnad totalt: 3801
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: