Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖRTTRÄSKET , 715886-170767 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-04 Stoppdatum 2017-10-04
Mängd (ton): 19,08 Kostnad totalt: 34210
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: