Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TAVTRÄSKET , 715735-170936 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-04 Stoppdatum 2017-10-04
Mängd (ton): 1,59 Kostnad totalt: 2851
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: