Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TVÄRTRÄSKET , 717870-171521 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-04 Stoppdatum 2017-10-04
Mängd (ton): 1,06 Kostnad totalt: 1901
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: