Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb037vm , 2480brännb037vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-29 Stoppdatum 2017-09-29
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 8394
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: