Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480deger028vm , 2480deger028vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-22 Stoppdatum 2017-09-22
Mängd (ton): 1,89 Kostnad totalt: 3987
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: