Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480deger058vm , 2480deger058vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-22 Stoppdatum 2017-09-22
Mängd (ton): 0,89 Kostnad totalt: 1889
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: