Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån014vm , 2480gravån014vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-01 Stoppdatum 2017-10-01
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 8394
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: