Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån036vm , 2480gravån036vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-30 Stoppdatum 2017-09-30
Mängd (ton): 12,05 Kostnad totalt: 25393
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: