Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä004vm , 2480idebä004vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-26 Stoppdatum 2017-09-26
Mängd (ton): 5,77 Kostnad totalt: 12172
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: