Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Degerbäcken kdos, 24KDOS707877-169654 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-01-01 Stoppdatum 2017-12-31
Mängd (ton): 28,44 Kostnad totalt: 105680
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: