Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Trehörningen, MO104 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-18 Stoppdatum 2017-09-18
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 9877
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: