Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mörtaren, MO70 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-15 Stoppdatum 2017-09-15
Mängd (ton): 6,78 Kostnad totalt: 16519
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,1
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: