Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Nedre Kvarnsjön, 61 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-19 Stoppdatum 2017-09-19
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 7421
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: