Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Håltjärnen, MO45 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-19 Stoppdatum 2017-09-19
Mängd (ton): 1,93 Kostnad totalt: 4782
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: