Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos He Agunnarydsån Sälleberg, 5080 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-01-01 Stoppdatum 2017-12-31
Mängd (ton): 207,06 Kostnad totalt: 194964
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Doserare
Kommentar: