Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖKASJÖN, 634158 143920 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-17 Stoppdatum 2017-10-17
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 14832
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: