Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-04-19 Stoppdatum 2017-04-19
Mängd (ton): 10,60 Kostnad totalt: 11188
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: