Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-06 Stoppdatum 2017-11-07
Mängd (ton): 9,68 Kostnad totalt: 11200
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: