Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-04-12 Stoppdatum 2017-04-12
Mängd (ton): 61,95 Kostnad totalt: 71680
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: