Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Grysshultasjö 367, 07VM367 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-04-03 Stoppdatum 2017-12-21
Mängd (ton): 3,20 Kostnad totalt: 4712
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: